Diensten

Waardering van uw eigendom

Wanneer u overweegt om uw eigendom te verkopen is de eerste stap een marktconforme prijsbepaling. Onze jarenlange expertise stelt ons in staat om, in nauw overleg met de eigenaar, een correcte prijs te bepalen die de kans op een succesvolle verkoopstransactie maximaliseert. Op Uw aanvraag komt één van onze deskundigen vrijblijvend en gratis de waarde bepalen van Uw vastgoed.

Duidelijke contracten

Als vastgoedmakelaar werken wij volgens de nieuwe deontologische code. Verder werken wij enkel met de contracten die werden opgemaakt door het CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen), dus geen onduidelijke clausules.

Geen verkoop = geen kosten

Onze grootste troef is onze kosteloze inzet voor de verkoper of verhuurder. Belangrijk detail, indien wij onze taak niet zouden volbrengen, betaalt de eigenaar geen enkele euro.

Samenstelling van een dossier

Wanneer u een opdracht aan LANNIMMO toevertrouwt, wordt onmiddellijk gestart met de opmaak van een dossier. Wij werken hierbij nauw samen met de notaris die u heeft aangesteld. Bodemattesten worden aangevraagd, informatie wordt opgevraagd bij het kadaster, enz..

Presentatie van uw pand

Elk eigendom dat aan ons wordt toevertrouwd wordt op een aantrekkelijke en professionele manier in beeld gebracht. Het oog wil ook wat, en een goede eerste indruk is van het grootste belang voor het wekken van interesse bij potentiële kopers.

Publicatie op onze website

Uw pand wordt gepubliceerd op de LANNIMMO website. Grote foto's, een duidelijke omschrijving met detailgegevens, een interactief liggingsplan, krachtige zoekfuncties om uw pand te vinden, dit alles ingekleed in een aantrekkelijke en overzichtelijke vormgeving die geoptimaliseerd werd om geïnteresseerde kopers snel uw pand te doen vinden. Vanop de website komen ze onmiddellijk en rechtstreeks in contact met ons kantoor zodat verdere stappen kunnen ondernomen worden.

Pro-actief

Zodra uw pand wordt opgenomen in onze gegevensbank worden alle geïnteresseerde kandidaat-kopers waarvan de gegevens in ons bezit zijn, onmiddellijk en volledig automatisch via e-mail hierover ingelicht. Via een link in de e-mail zijn ze in staat om onmiddellijk het pand met foto's en beschrijving te bekijken op de LANNIMMO website.

Publiciteit

Diverse kanalen, zowel regionaal als nationaal worden ingezet om uw pand in de kijker te brengen.

Kleurenfolder van uw eigendom

Wij overlopen met elke kandidaat-koper de opgestelde folder. Hierin vindt U een uitgebreide voorstelling van Uw pand, rijkelijk aangevuld met kleurenfoto’s in alle formaten.

Bezichtigingen

Kan enkel op afspraak, met “geselecteerde” kandidaten, en steeds samen met dezelfde medewerker. De rondleiding geschiedt samen met onze medewerker bij wie de kandidaat-koper ook terecht kan met al zijn vragen.

Persoonlijke begeleiding

Wij staan te Uwer beschikking tot bij het verlijden van de akte.

Enkele interessante links

Proxio www.proxio.be
Ons aanbod is o.a. gepubliceerd op de portaalsite voor de professionele vastgoedmakelaar.

Energiedeskundige www.energiedeskundig.be
Meer informatie over het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van woningen.

Notaris www.notaris.be
Via deze website vindt u alvast een rekenmodule waarmee u de hypotheekkosten bij het aangaan van een krediet, en de aktekosten bij aankoop van een woning of een bouwgrond kan berekenen.

Premiezoeker www.premiezoeker.be
Deze internettoepassing maakt ons wegwijs in het doolhof van verschillende woonpremies op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en federaal niveau. Met een paar tientallen muisklikken zijn toekomstige kopers, bouwers of mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning op de hoogte van de verschillende premies waar ze recht op kunnen hebben. Dat kan gaan van energiepremies tot renovatie -of bouwpremies.

Bouwen Wonen www.wonenvlaanderen.be
Particulieren vinden in de wegwijs-rubriek allerhande nuttige adressen; onder tegemoetkomingen vindt u alles over premies en toelagen voor wonen. De rubriek sociale huisvesting toont u waar en hoe men een sociale woning kan bekomen; in vraag en antwoord tenslotte vindt u het antwoord op een aantal veel voorkomende vragen omtrent huisvesting.

Onroerende voorheffing 
www.onroerendevoorheffing.be
Via deze website vindt u een rekenmodule waarmee u de onroerende voorheffing kan berekenen.

Ruimtelijke ordening omgeving.vlaanderen.be
Alle beschikbare info in verband met bouwvergunningen voor bijvoorbeeld carports, terrassen, tuinhuizen, veranda's, afsluitingen, hagen,...

Energiesparen www.energiesparen.be
Website met uitleg en formulieren in verband met de mogelijke premies en fiscale voordelen bij energiebesparende voorzieningen in de woning.

Biv Reglement van plichtenleer
Verwijzing naar de BIV-plichtenleer, link naar het KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV.

Cib www.cib.be
Meer informatie over CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen van Vlaanderen.